Mısırlar'ın Mismos, Romalılar'ın Calbyeers, Bizanslılar'ın Misolymp diye isimlendirdiği dağ;
bir dönem Bizanslı Keşişler tarafından sığınak olarak kullanıldığı için
Osmanlılar tarafından Keşişler dağı olarak bilinirdi.
Yunan Mitolojisinde ise baş Tanrı Zeus'un ve diğer tanrıların Olympos olarak bilinen bu dağın tepesinde
yaşadığı ve halkını ordan idare ettiği anlatılmaktadır.